Afzonderlijke heffing 5% wegens onvoldoende loon zaakvoerder geschraptGoed nieuws voor de vennootschappen die onvoldoende loon aan hun zaakvoerder toekennen.

Vennootschappen die niet aan bepaalde voorwaarden voldeden dienden normaal een afzonderlijke heffing te betalen van 5% (+ crisisbelasting) op het gedeelte van het te weinig uitgekeerde loon.  Op 19 maart 2019 werd in de Commissie Financiën van het Federaal parlement een wetsvoorstel (van de PS !) goedgekeurd dat die sanctie afschaft. 

De voorwaarde van een bepaald minimum loon (45k of minder afhankelijk van het belastbaar resultaat van de vennootschap) blijft wel bestaan voor wat betreft de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.

Er is nog een klein voorbehoud: het voorstel dient nog door het Parlement goedgekeurd te worden en de aanpassing dient nog in het Staatsblad gepubliceerd te worden.  Er wordt evenwel verwacht dat dit geen probleem zal vormen.

Mogelijk gaat de afschaffing zelfs retroactief gebeuren.  Dan zal de wet die pas vanaf Aj 2019 van toepassing zou zijn geweest en die heel wat aanpassing aan software, extra berekeningen, e.d. noodzakelijk maakte in praktijk nooit enige uitwerking hebben gehad.  Wet zat niet goed in elkaar en daarom misschien maar goed dat ze kan worden afgeschaft.  Wel zonde van al de nutteloze tijd en energie die iedereen daar heeft ingestopt.

Moraal van het verhaal: beter goede, duidelijke en simpele wetten !  Dat is beter voor het ondernemersklimaat !

 

Update: ondertussen heeft de Kamer op 4 april 2019 in plenaire zitting het wetsvoorstel goedgekeurd.  De oude wet werd “ingetrokken” ipv opgeheven, er is een retroactive werking. Men zal dus verder gaan alsof deze wet nooit heeft bestaan.

Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon