FAQ - Sociale Bijdragen


Vragen omtrent sociale bijdragen? Wij geven je in deze handige FAQ reeds een antwoord op verschillende vragen waarmee je zou zitten. Heb je hiernaast nog andere vragen? Neem dan zeker contact op met ons.


Voor alle adviezen en aanvragen van steunmaatregelen in het kader van de Corona rekenen wij geen extra kosten aan aan onze bestaande klanten.


Kan ik als zelfstandige uitstel van betaling krijgen voor mijn sociale bijdragen?


Ja, er kan uitstel van betaling aangevraagd worden voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Het uitstel van betaling geldt echter niet voor reeds betaalde bijdragen.  


Tot wanneer geldt het uitstel van betaling?


Voor de kwartaalbijdragen van het eerste kwartaal en de regularisatiebijdragen (die beiden uiterlijk 31 maart 2020 betaald moeten worden) wordt uitstel verleend tot en met 31 maart 2021. 

Voor de kwartaalbijdragen van het tweede kwartaal wordt uitstel verleend tot en met 30 juni 2021. 


Wanneer dien ik mijn aanvraag tot uitstel van betaling in te dienen?


Voor de kwartaalbijdragen van het eerste kwartaal en de regularisatiebijdragen dienen de aanvragen vóór 31 maart 2020 ingediend te worden. 

Voor de kwartaalbijdragen van het tweede kwartaal dient u de aanvraag uiterlijk 15 juni 2020 in te dienen. 


Door de coronacrisis zal mijn inkomen in 2020 lager liggen dan in andere jaren. Kan ik een vermindering van mijn voorlopige bijdragen vragen?


Ja, indien de beroepsinkomsten in 2020 inderdaad lager zullen liggen dan één van de wettelijke drempels, kan een vermindering aangevraagd worden. 


Hoe kan ik het uitstel van betaling of de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen aanvragen?


Hiervoor is geen standaardformulier beschikbaar.

De aanvraag tot uitstel of vermindering kan gewoon gericht worden aan uw adviseur bij het sociaal verzekeringsfonds. Of u kan de aanvraag ook via ons laten verlopen. 


Ik kan mijn sociale bijdragen niet betalen. Kan ik een vrijstelling van sociale bijdragen verkrijgen?


Ja, indien je naar aanleiding van de coronacrisis niet meer in staat bent om je sociale bijdragen te betalen, kan je een vrijstelling aanvragen. Deze vrijstelling zal geheel of gedeeltelijk toegekend worden. De vrijstelling heeft wel tot gevolg dat je tijdens de kwartalen waarvoor vrijstelling werd verkregen, geen pensioenrechten opbouwt.  


Hoe vraag ik een vrijstelling van sociale bijdragen aan?


Er dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Dit formulier kan overgemaakt worden aan uw sociaal verzekeringsfonds, maar het is ook mogelijk om de aanvraag online in te dienen via het platform van de RSVZ. Bij indiening via dit platform, wordt eveneens verzocht om de aanvraag nog eens per mail te bezorgen aan de RSVZ voor een snellere behandeling van het dossier (mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be). 


Al deze aanvragen mag u vanzelfsprekend ook via ons laten verlopen, hiervoor zullen geen extra kosten worden aangerekend.Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon