Betaaltermijnen en indieningstermijnen


Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNIven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020


De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.


Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften


Periodieke aangiften


Aangifte over…             Termijn verlengd tot...
Februari 2020                6 april 2020
Maart 2020                    7 mei 2020
1ste kwartaal 2020       7 mei 2020


De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf
van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend
op de aangifteperiode.


Intracommunautaire opgaven


Opgave over...              Termijn verlengd tot...
Februari 2020               6 april 2020
Maart 2020                    7 mei 2020
1ste kwartaal 2020       7 mei 2020


Jaarlijkse klantenlisting


Termijn verlengd tot 30 april 2020


• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de
maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.


Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing


Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing
zonder boetes of interesten te moeten betalen.


Dit uitstel geldt voor:


Btw


Betaling over ...                                                Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte - februari 2020                     20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020                         20 juni 2020
Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020         20 juni 2020


Federale maatregelen


Bedrijfsvoorheffing


Betaling over ...                                                Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte - februari 2020                     13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020                         15 juni 2020
Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020         15 juni 2020


Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de
bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze
aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of
kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.


Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting


Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van
niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en
zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.
Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12
maart 2020.


Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd
vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen,
vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op
aanvraag, mogelijk.

Bel ons nu

+32 474 726 832

Follow Us

© All Rights Reserved.

Actacon